Pikslite kaardistamine kontrollib ja optimeerib kaamera pildisensorit. Kui märkate kaameraga tehtud piltidel ootamatuid heledaid laike, tehke pikslite kaardistamine, nagu allpool kirjeldatud.

  • Pikslite kaardistamine on saadaval ainult siis, kui on ühendatud Z-kinnitusega objektiiv või valikuline FTZ II/FTZ kinnitusadapter.

  • Ootamatu toitekadu vältimiseks kasutage täislaetud akut, kaasasolevat laadimisadapterit või valikulist vahelduvvooluadapterit ja toitepistikut.

  • Pikslite kaardistamise alustamiseks valige [ Start ]. Toimingu ajal kuvatakse teade.

Ettevaatust: pikslite kaardistamine
  • Ärge proovige kaamerat kasutada pikslite kaardistamise ajal. Ärge lülitage kaamerat välja ega eemaldage ega lahutage toiteallikat.

  • Pikslite kaardistamine ei pruugi olla saadaval, kui kaamera sisetemperatuur on kõrgem.