Lisage uutele fotodele nende tegemise ajal kommentaar. Kommentaare saab vaadata vahekaardilt NX Studio [ Info ].

Sisestage kommentaar

Sisestage kuni 36 tähemärgi pikkune kommentaar. Tõstke esile [ Input comment ] ja vajutage 2 , et kuvada tekstisisestuse dialoog. Teavet tekstisisestuse kohta leiate jaotisest "Tekstisisestus" ( Tekstisisestus ).

Lisa kommentaar

Kommentaarid lisatakse piltidele, mis on tehtud, kui [ Attach comment ] on [ ON ].

Foto teave
  • Kommentaare saab vaadata fototeabe kuva lehel [ Other shooting data ].

  • Lehe [ Other shooting data ] kuvamiseks valige ( M ) nii [ Shooting data ] kui ka [ Other shooting data ] suvandid [ Playback display options ] jaoks taasesitusmenüüs.