Бірнеше суретті жою. Қосымша ақпаратты «Бірнеше суретті жою» (Бірнеше суретті жою) бөлімінен қараңыз.

Опция

Сипаттама

Q

[ Таңдалған суреттер ]

Таңдалған суреттерді жою.

d

[ Жоюға үміткерлер ]

d бағаланған суреттерді жою (жоюға үміткер).

i

[ Таңдалған күндерде түсірілген суреттер ]

Таңдалған күндерде түсірілген барлық суреттерді жойыңыз.

R

[ Барлық суреттер ]

Ойнату мәзірінде [ Ойнату қалтасы ] үшін ағымдағы таңдалған қалтадағы барлық суреттерді жойыңыз.

  • Екі жад картасы салынса, суреттер жойылатын картаны таңдауға болады.