Екі жад картасына жазылған суреттің көшірмесін [ Сақтық көшірме ] немесе қос пішім опциясы ([ RAW 1 ұясы - JPEG 2 ұясы ] немесе [ JPEG 1 ұясы - JPEG 2 ұясы ]) таңдалған [ Рөл ойнатылады ма] үшін жоюды таңдаңыз. 2-слоттағы карта бойынша ] фотосурет түсіру мәзіріндегі қалған көшірмені де жояды.

Опция

Сипаттама

[ Иә (растау қажет) ]

Бір көшірмені жоймас бұрын, екіншісін жоюды таңдау ұсынылады. Әдепкі бойынша бөлектелген опцияны таңдау үшін 2 түймесін басыңыз.

[ Иә ]

[ 1 және 2 бойынша бірдей суреттер ] әрқашан таңдалады; растау диалогтық терезесінде [ Иә ] таңдау екі көшірмені де жояды.

[ Жоқ ]

Көрсетілген растау диалогтық терезесі екінші көшірмелері жоқ суреттермен бірдей. Ағымдағы суретті жою көшірмені жоймайды.