Суреттер түсіргеннен кейін бірден автоматты түрде көрсетілетінін немесе көрсетілмейтінін таңдаңыз.

Опция

Сипаттама

[ Қосулы ]

Суреттер түсірілген кезде таңдалған дисплейде (монитор немесе көріністапқыш) пайда болады.

  • Монитор режимі үшін [ Көріністапқышқа басымдық беру ] таңдалғанда, көріністапқыштан көзіңізді алған кезде ең соңғы сурет мониторда көрсетіледі.

[ Қосулы (тек монитор) ]

Суреттер түсіруден кейін монитор кадрларды кадрға түсіру үшін пайдаланылғанда ғана көрсетіледі. Монитор режимі үшін [ Тек көріністапқыш ] таңдалғанда, суреттер көріністапқышта көрсетілмейді.

[ Өшірулі ]

Суреттерді тек K түймесін басу арқылы көруге болады.