Екі жад картасы салынған кезде суреттерді бір жад картасынан екіншісіне көшіріңіз.

Опция

Сипаттама

[ Көзді таңдау ]

Суреттер көшірілетін картаны таңдаңыз.

[ Сурет(дер)ді таңдау ]

Көшірілетін суреттерді таңдаңыз.

[ Мақсатты қалтаны таңдау ]

Қалған картадағы тағайындалған қалтаны таңдаңыз (карта [ Көзді таңдау ] үшін таңдалмаған).

[ Суреттерді көшіру керек пе? ]

Суреттерді көшіріп жаз.

Суреттерді көшіру

 1. [ Көзді таңдау ] таңдаңыз.

  [ Көзді таңдау ] тармағын бөлектеп, [ Көзді таңдау ] тілқатысу терезесін көрсету үшін 2 түймесін басыңыз.

 2. Көшірілетін суреттері бар картаны таңдаңыз.

  Көшірілетін суреттері бар карта ұясын бөлектеңіз және бөлектелген ұяшықты таңдап, [ Кескінді көшіру ] мәзіріне оралу үшін J түймесін басыңыз.

 3. [Суреттерді таңдау] тармағын таңдаңыз .

  [ Сурет(дер)ді таңдау ] тармағын бөлектеп, [ Сурет(терді) таңдау ] дисплейін көру үшін 2 түймесін басыңыз.

 4. Бастапқы қалтаны таңдаңыз.
  • Көшірілетін суреттері бар қалтаны бөлектеп, [ Әдепкі бойынша таңдалған кескіндер ] мәзірін көрсету үшін 2 түймесін басыңыз.

  • Таңдалған ұяшықтағы картадан барлық суреттерді көшіру үшін [ All pictures in slot ] опциясын бөлектеп, J түймесін басып, 10-қадамға өтіңіз.

 5. Бастапқы таңдауды жасаңыз.

  Әдепкі бойынша таңдалатын суреттерді таңдаңыз.

  Опция

  Сипаттама

  [ Барлығын таңдау ]

  Таңдалған қалтадағы суреттердің ешқайсысы әдепкі бойынша таңдалмайды.

  • Суреттерді жеке таңдағыңыз келгенде осы опцияны таңдаңыз.

  [ Барлық суреттерді таңдау ]

  Таңдалған қалтадағы барлық суреттер әдепкі бойынша таңдалады.

  • Қалтадағы суреттердің барлығын немесе көпшілігін көшіргіңіз келсе, осы опцияны таңдаңыз.

  [ Қорғалған суреттерді таңдау ]

  Қалтадағы қорғалған суреттер ғана әдепкі бойынша таңдалады.

 6. Қосымша суреттерді таңдаңыз.
  • Суреттерді бөлектеп, таңдау үшін W ( Q ) түймесін басыңыз; таңдалған суреттер чекпен белгіленеді ( ). Чекті алып тастау үшін () және ағымдағы суреттің таңдауын алып тастаңыз, W ( Q ) түймесін қайта басыңыз.

  • Бөлектелген суретті толық экранда көру үшін X түймесін басып тұрыңыз.

  • Көшіргіңіз келетін барлық суреттердің бар екенін растағаннан кейін белгілері болса, [ Кескінді көшіру ] мәзіріне оралу үшін J түймесін басыңыз.

 7. [ Мақсатты қалтаны таңдау ] таңдаңыз.

  [ Тағайындалған қалтаны таңдау ] опциясын бөлектеп, [ Мақсатты қалтаны таңдау ] опцияларын көрсету үшін 2 түймесін басыңыз.

 8. Мақсатты қалтаны таңдаңыз.

  Келесі опциялардың бірін бөлектеп, 2 түймесін басыңыз.

  Опция

  Сипаттама

  [ Қалтаны нөмір бойынша таңдау ]

  Тағайындалған қалтаның нөмірін енгізіңіз ( Сан бойынша қалтаны таңдау ). Таңдалған нөмірі бар қалта бұрыннан жоқ болса, жаңа қалта жасалады.

  [ Тізімнен қалтаны таңдау ]

  Бар қалталар тізімінен тағайындалған қалтаны таңдаңыз.

 9. Қалтаны таңдаңыз.

  Қалта нөмірін енгізгеннен немесе қалта атауын бөлектегеннен кейін қалтаны таңдау және [ Кескінді көшіру ] мәзіріне оралу үшін J түймесін басыңыз.

 10. [ Суреттерді көшіру керек пе? ].

  [ Суреттерді көшіру керек пе? ] түймесін басып, растау тілқатысу терезесін көрсету үшін J түймесін басыңыз.

 11. [ Иә ] таңдаңыз.
  • Камера «[ Көшіру керек пе? » хабарын көрсетеді. ]” көшірілетін суреттер санымен бірге.

  • Таңдалған суреттерді көшіру үшін [ Иә ] тармағын бөлектеп, J түймесін басыңыз.

  • Көшіру аяқталған кезде шығу үшін J түймесін қайтадан басыңыз.

Ескерту: Суреттерді көшіру
 • Тағайындалған картада орын жеткіліксіз болса, суреттер көшірілмейді.

 • Егер тағайындалған қалтада көшірілетін суреттердің бірімен аттас файл болса, растау тілқатысу терезесі көрсетіледі. Бар файлды немесе файлдарды ауыстыру үшін [ Бар суретті ауыстыру ] немесе [ Барлығын ауыстыру ] опциясын таңдаңыз. Тағайындалған қалтадағы қорғалған файлдар ауыстырылмайды. Бар файлдарды ауыстырмай жалғастыру үшін [ Өткізіп жіберу ] опциясын таңдаңыз. Басқа суреттерді көшірмей шығу үшін [ Болдырмау ] опциясын таңдаңыз.

 • Бағалар мен қорғау суреттермен бірге көшіріледі.

 • Көшіру орындалып жатқанда қуаттың жоғалуын болдырмау үшін бейнелерді көшірмес бұрын батареяның толық зарядталғанына көз жеткізіңіз немесе жинақтағы зарядталатын айнымалы ток адаптерін немесе қосымша айнымалы ток адаптерін және қуат қосқышын қосыңыз.