Кескін жойылғаннан кейін көрсетілетін суретті таңдаңыз.

Опция

Сипаттама

S

[ Келесі көрсету ]

  • Келесі сурет көрсетіледі.

  • Егер жойылған сурет соңғы сурет болса, алдыңғы сурет көрсетіледі.

T

[ Алдыңғыны көрсету ]

  • Алдыңғы сурет көрсетіледі.

  • Егер жойылған сурет бірінші сурет болса, келесі сурет көрсетіледі.

U

[ Бұрынғыдай жалғастыру ]

  • Суреттерді жазылған ретпен айналдырсаңыз, келесі сурет [ Келесіні көрсету ] үшін сипатталғандай көрсетіледі.

  • Егер суреттерді кері ретпен айналдырсаңыз, алдыңғы сурет [ Алдыңғыны көрсету ] үшін сипатталғандай көрсетіледі.