Фотосурет түсіру мәзіріндегі [ 2-слоттағы картамен ойналатын рөл ] үшін таңдалған [ RAW 1 ұясы - JPEG 2 ұясы ] немесе [ JPEG 1 ұясы - JPEG 2 ұясы ] арқылы жазылған қос форматты суреттер ойнатылатын ұяшықты таңдаңыз.