Izveidojiet savienojumu ar viedtālruņiem vai planšetdatoriem (viedajām ierīcēm), izmantojot Bluetooth vai Wi-Fi.

Savienošana pārī (Bluetooth)

Savienojiet pārī ar viedierīcēm vai izveidojiet savienojumu ar tām, izmantojot Bluetooth.

Opcija

Apraksts

[ Sākt savienošanu pārī ]

Savienojiet kameru pārī ar viedierīci ( Savienojuma izveide, izmantojot Bluetooth (savienošana pārī) ).

[ Sapārotās ierīces ]

Norādiet pārī savienotās viedierīces. Lai izveidotu savienojumu, sarakstā atlasiet ierīci.

[ Bluetooth savienojums ]

Izvēlieties [ ON ], lai iespējotu Bluetooth.

Atlasiet Augšupielādējamie attēli

Izvēlieties attēlus augšupielādei viedierīcē. Varat arī izvēlēties augšupielādēt attēlus, kad tie tiek uzņemti.

Opcija

Apraksts

[ Automātiski atlasīt augšupielādei ]

Izvēlieties [ ON ], lai atzīmētu attēlus augšupielādei, kad tie tiek uzņemti. Fotogrāfijas tiek augšupielādētas JPEG formātā 2 megapikseļu izmērā, pat ja ar kameru ir atlasītas citas augšupielādes izmēra un formāta opcijas.

[ Manuāli atlasīt augšupielādei ]

Augšupielādējiet atlasītos attēlus. Uz atlasītajiem attēliem parādās pārsūtīšanas atzīme.

[ Atcelt visu ]

Atcelt visu pašlaik pārsūtīšanai atlasīto attēlu augšupielādi.

Wi-Fi savienojums

Izveidojiet savienojumu ar viedierīcēm, izmantojot Wi-Fi.

Izveidojiet Wi-Fi savienojumu

Sāciet Wi-Fi savienojumu ar viedierīci.

  • Tiks parādīts kameras SSID un parole. Lai izveidotu savienojumu, viedierīcē atlasiet kameras SSID un ievadiet paroli ( Savienojuma izveide, izmantojot Wi-Fi (Wi-Fi režīms) ).

  • Kad savienojums ir izveidots, šī opcija tiks mainīta uz [ Aizvērt Wi-Fi savienojumu ].

  • Izmantojiet [ Aizvērt Wi-Fi savienojumu ], lai pēc vajadzības pārtrauktu savienojumu.

Wi-Fi savienojuma iestatījumi

Piekļūstiet šādiem Wi-Fi iestatījumiem:

Opcija

Apraksts

[ SSID ]

Izvēlieties kameras SSID.

[ Autentifikācija/šifrēšana ]

Izvēlieties [ OPEN ], [ WPA2-PSK ], [ WPA3-SAE ] vai [ WPA2-PSK/WPA3-SAE ].

[ Parole ]

Izvēlieties kameras paroli.

[ Kanāls ]

Izvēlieties kanālu.

  • Izvēlieties [ Auto ], lai kamera automātiski izvēlētos kanālu.

  • Izvēlieties [ Manuāli ], lai manuāli izvēlētos kanālu.

[ Pašreizējie iestatījumi ]

Skatiet pašreizējos Wi-Fi iestatījumus.

[ Atiestatīt savienojuma iestatījumus ]

Atlasiet [ ], lai atiestatītu Wi-Fi iestatījumus uz noklusējuma vērtībām.

Augšupielādēt, kamēr izslēgts

Ja ir atlasīts [ ON ], attēlu augšupielāde viedierīcēs, kas savienotas, izmantojot Bluetooth, turpināsies pat tad, ja kamera ir izslēgta.

Atrašanās vietas dati (viedierīce)

Rādīt platuma, garuma, augstuma un UTC (Universal Coordinated Time) datus, kas lejupielādēti no viedierīces. Ņemiet vērā, ka kamera var nespēt lejupielādēt vai parādīt atrašanās vietas datus no viedierīcēm atkarībā no ierīces operētājsistēmas versijas un/vai lietotnes SnapBridge.