Ja ir atlasīts [ ON ], gaidstāves taimeri var aktivizēt ar signāliem no datora, kas pievienots, izmantojot Ethernet.