Alegeți folderul în care vor fi stocate imaginile ulterioare.

1

Pliant

2

Numărul dosarului

3

Numele fisierului

„Dosar de stocare”

Modificările [ Storage folder ] făcute în meniul de fotografiere se aplică în meniul de înregistrare video și invers .

Redenumirea folderelor

Numele implicit al folderului, care apare după numărul dosarului, este „NCZ_9”. Pentru a alege un alt nume de folder cu cinci caractere pentru folderele noi, selectați [ Redenumire ].

 • Dosarele existente nu pot fi redenumite.

 • Dacă se dorește, numele implicit poate fi restabilit pentru folderele ulterioare apăsând și menținând apăsat butonul O ( Q ) în timp ce tastatura este afișată.

Selectați Dosar după număr

Dosarul în care vor fi stocate imaginile ulterioare poate fi selectat după număr. Dacă nu există deja un folder cu numărul specificat, va fi creat un folder nou.

 1. Alegeți [ Selectați folderul după număr ].
  • Evidențiați [ Select folder by number ] și apăsați 2 pentru a afișa dialogul [ Select folder by number ].

  • Cardul pe care va fi creat noul folder este subliniat în zona de afișare a slotului pentru card din colțul din dreapta sus al casetei de dialog [ Select folder by number ]. Cardul utilizat pentru dosare noi depinde de opțiunea selectată în prezent pentru [ Rol jucat de card în Slot 2 ] din meniul de fotografiere.

 2. Alegeți un număr de folder.

  • Apăsați 4 sau 2 pentru a evidenția cifrele.

  • Pentru a schimba cifra evidențiată, apăsați 1 sau 3 .

 3. Salveaza schimbarile si iesi.

  • Dacă există deja un folder cu numărul selectat, o pictogramă W , X sau Y va fi afișată în stânga numărului folderului. Apăsați J pentru a finaliza operația și a reveni la meniul principal; dacă ați ales un folder marcat W sau X , acesta va fi selectat ca dosar pentru imagini noi.

  • Dacă ați ales un număr de folder care nu există deja, va fi creat un nou folder cu acel număr atunci când apăsați J .

  • În ambele cazuri, imaginile ulterioare vor fi stocate în folderul ales.

  • Pentru a ieși fără a schimba folderul de stocare, apăsați butonul G

Pictograme de foldere

Folderele din caseta de dialog [ Selectați folderul după număr ] sunt afișate cu W dacă sunt goale, cu Y dacă sunt pline (conținând fie 5000 de imagini, fie o imagine numerotată 9999) sau cu X dacă sunt parțial pline. O pictogramă Y indică faptul că nu mai pot fi stocate imagini în folder.

Selectați folderul din listă

Pentru a alege dintr-o listă de foldere existente:

 1. Alegeți [ Selectați folderul din listă ].

  Evidențiați [ Select folder from list ] și apăsați 2 pentru a afișa dialogul [ Select folder from list ].

 2. Evidențiați un dosar.

  Apăsați 1 sau 3 pentru a evidenția un folder.

 3. Selectați folderul evidențiat.

  • Apăsați J pentru a selecta folderul evidențiat și a reveni la meniul principal.

  • Fotografiile ulterioare vor fi stocate în folderul selectat.

Atenții: Numerele folderelor și fișierelor
 • Când numărul curent al folderului ajunge la 999, aparatul foto nu va mai putea crea dosare noi și declanșarea obturatorului va fi dezactivată dacă:

  • folderul curent conține 5000 de imagini (în plus, înregistrarea video va fi dezactivată dacă camera calculează că numărul de fișiere necesare pentru a înregistra un videoclip de lungime maximă ar avea ca rezultat peste 5000 de fișiere în folder) sau

  • folderul curent conține o imagine numerotată 9999 (în plus, înregistrarea video va fi dezactivată dacă camera calculează că numărul de fișiere necesare pentru a înregistra un videoclip de lungime maximă ar avea ca rezultat un fișier numerotat peste 9999).

 • Dacă există spațiu pe cardul de memorie, veți putea, totuși, să continuați să fotografiați prin:

  • crearea unui folder cu un număr mai mic de 999 și selectarea acestuia ca folder de stocare sau

  • modificarea opțiunilor selectate pentru [ Dimensiune cadre/viteză cadre ] sau [ Tip fișier video ] înainte de a înregistra videoclipuri.

Ora de pornire

Poate fi necesar un timp suplimentar pentru pornirea camerei dacă cardul de memorie conține un număr foarte mare de fișiere sau foldere.