Slike so shranjene z imeni datotek, ki so sestavljena iz »DSC_«, ki mu sledi štirimestna številka in tričrkovna končnica. [ Poimenovanje datoteke ] se uporablja za izbiro treh črk, ki nadomestijo del imena datoteke »DSC«. Za informacije o vnosu besedila glejte “Vnos besedila” ( Vnos besedila ).

Imena datotek
 • Imena datotek so v obliki »DSC_nnnn.xxx«, kjer je nnnn številka od 0001 do 9999, xxx pa ena od naslednjih končnic, dodeljenih glede na izbrane možnosti za kakovost slike in vrsto datoteke:

  • NEF: fotografije NEF (RAW).

  • JPG: fotografije JPEG (fine, normal ali basic).

  • MOV: videoposnetki MOV

  • NEV: videoposnetki NEV

  • MP4: Video posnetki MP4

  • NDF: referenčni podatki za odstranjevanje prahu

 • Slike, ustvarjene z [ Adobe RGB ], izbranim za [ Color space ] v meniju za fotografiranje, imajo imena datotek v obliki »_DSCnnnn.xxx«.

 • V vsakem paru fotografij, posnetih z nastavitvami kakovosti slike RAW + JPEG, imajo slike NEF (RAW) in JPEG enaka imena datotek, vendar različne končnice.

 • Posnetki proxy imajo enaka imena datotek kot posnetki RAW, s katerimi so posneti, toda medtem ko je posnetkom RAW dodeljena pripona ».NEV« ali ».MOV', imajo datoteke proxy pripono ».MP4«.