Izberite [ ON ], da zmanjšate "šum" (svetle lise ali meglo) na fotografijah, posnetih pri hitrostih zaklopa, krajših od 1 s.

  • Zmanjšanje šuma pri dolgi osvetlitvi se izvede po tem, ko je fotografija posneta. Med obdelavo se na zaslonu za fotografiranje prikaže sporočilo »[ Performing noise reduction ]«, na nadzorni plošči pa utripa » Job NR «. Dokler sporočilo ne izgine z zaslona, ni mogoče fotografirati. Čas, potreben za obdelavo fotografij po fotografiranju, se približno podvoji.

    Nadzorna plošča

    Monitor

  • Če je za hitrost zaklopa izbrana »Bulb«, »Time« ali nastavitev, počasnejša od 30 s, se bo na nadzorni plošči, ko se fotografiranje konča, prikazal časovnik, ki prikazuje preostali čas do dokončanja obdelave.

Pozor: Zmanjšanje šuma pri dolgi izpostavljenosti

Če fotoaparat izklopite, preden je obdelava končana, bo slika shranjena, vendar zmanjšanje šuma ne bo izvedeno.