Izveidojiet kopijas, kas samazina perspektīvas ietekmi fotoattēlos, kas uzņemti, skatoties uz augšu no augsta objekta pamatnes.

  • Efektu var priekšskatīt rediģēšanas displejā.

  • Ņemiet vērā, ka lielākas perspektīvas kontroles rezultātā tiek apgrieztas vairākas malas.

  • Izmantojiet kursortaustiņu ( 1 , 3 , 4 vai 2 ), lai pielāgotu perspektīvu.

  • Nospiediet J , lai saglabātu retušēto kopiju.

Pirms tam

Pēc