Opțiunile meniului de fotografiere sunt stocate într-una din cele patru bănci (băncile „A” până la „D”). Modificările setărilor dintr-o bancă nu au niciun efect asupra celorlalte. Rețineți, totuși, că modificările la [ Bănci de meniu foto extinse ], [ Balans de alb ] presetări, [ Expunere multiplă ], [ Fotografiere cu temporizator interval ], [ Film în interval de timp ] și [ Fotografiere cu deplasare focalizare ] se aplică tuturor băncilor.

Pentru a stoca o anumită combinație de setări utilizate frecvent, selectați una dintre cele patru bănci folosind [ Photo shooting menu bank ] și ajustați setările după cum doriți.

Banca de meniuri de fotografiere

Afișajele de informații și de la panoul de control superior arată banca curentă de meniuri de fotografiere ca k urmată de numele băncii („A”, „B”, „C” sau „D”).

Redenumirea băncilor de meniuri de fotografiere

O legendă descriptivă poate fi adăugată la numele băncii („A”, „B”, „C” sau „D”) prin evidențierea băncii și apăsând 2 . Subtitrările pot avea până la 20 de caractere.

Restabilirea setărilor implicite

Puteți restabili setările implicite pentru o bancă de meniuri de fotografiere selectată. Pentru a face acest lucru, evidențiați banca și apăsați O ( Q ); va fi afișat un dialog de confirmare. Evidențiați [ Da ] și apăsați J pentru a restabili setările implicite pentru banca selectată.

  • Resetarea meniului de fotografiere nu este disponibilă în timp ce o expunere multiplă este în curs.