Bracketingul variază automat expunerea, nivelul blițului, Active D‑Lighting (ADL) sau balansul de alb ușor cu fiecare fotografie, „bracketing” valoarea curentă. Alegeți în situații în care obținerea setărilor corecte este dificilă și nu aveți timp să verificați rezultatele și să ajustați setările cu fiecare fotografie sau să experimentați cu setări diferite pentru același subiect. Pentru mai multe informații, consultați „Expunerea variată sau balansul de alb pe o serie de fotografii (bracketing)” ( Variarea expunerii sau a balansului de alb pe o serie de fotografii (bracketing) ).

Opțiune

Descriere

[ Set de bracketing automat ]

Alegeți setarea sau setările de bracketing atunci când bracketingul automat este în vigoare.

  • [ Bracketing AE și bliț ]: Efectuați atât expunerea, cât și bracketing la nivel de bliț.

  • [ Bracketing AE ]: Expunerea numai în bracketing.

  • [ Bracketing bliț ]: Efectuați numai bracketing la nivel de bliț.

  • [ Bracketing WB ]: Efectuați bracketing balansul de alb.

  • [ Bracketing ADL ]: Efectuați bracketing folosind Active D‑Lighting.

[ Numărul de fotografii ]

Alegeți numărul de fotografii din secvența de bracketing.

[ Creștere ]

Alegeți cantitatea în care setările selectate variază în funcție de fiecare fotografie atunci când este selectată o altă opțiune decât [ Bracketing ADL ] pentru [ Set auto bracketing ].

[ Sumă ]

Alegeți cum variază D-Lighting activ la fiecare fotografie când este selectat [ Bracketing ADL ] pentru [ Setare bracketing automat ].