Reduceți efectele pâlpâirii de la surse de lumină precum lămpile fluorescente sau cu vapori de mercur în timpul fotografierii cu vizor. Pâlpâirea poate cauza expunere neuniformă sau (în fotografiile realizate în moduri de eliberare continuă) expunere sau colorare inconsecventă.

Opțiune

Descriere

[ Setare de reducere a pâlpâirii ]

Când este selectat [ Activare ], camera va cronometra fotografiile pentru a reduce efectele pâlpâirii.

 • Rețineți că frecvența cadrelor pentru fotografierea în rafală poate scădea sau deveni neregulată atunci când este selectat [ Activare ].

[ Indicator de reducere a pâlpâirii ]

Alegeți dacă o pictogramă FLICKER este afișată în vizor atunci când este detectată pâlpâirea.

 • Selectarea [ Activare ] pentru [ Setare de reducere a pâlpâirii ] și [ Activat ] pentru [ Indicator de reducere a pâlpâirii ] în timpul fotografierii cu vizor face ca pictograma FLICKER să fie afișată dacă este detectată pâlpâirea când butonul de declanșare este apăsat la jumătate. Dacă este selectat [ Dezactivare ] pentru [ Setare reducere pâlpâire ], pictograma FLICKER va clipi.

Reducerea pâlpâirii: restricții

Elementul [ Reducere pâlpâire ] din meniul de fotografiere nu are efect în anumite condiții, inclusiv:

 • în timpul fotografierii live view sau când

 • Mup
  este selectat pentru modul de eliberare,

 • [ Activat ] este selectat pentru [ Fotografie silențioasă ] în submeniul respectiv în timpul fotografierii cu temporizator de interval, înregistrării filmelor în interval de timp sau deplasării focalizării,

 • HDR este activat,

 • modul de întârziere a expunerii este activat sau

 • viteza obturatorului este setată la A („Bulb”) sau % („Timp”).

Reducerea pâlpâirii
 • Faceți o fotografie de test și vizualizați rezultatele înainte de a face fotografii suplimentare.

 • În funcție de sursa de lumină, reducerea pâlpâirii poate întârzia ușor răspunsul declanșatorului. În timpul fotografierii în rafală, viteza cadrelor poate încetini sau deveni neregulată.

 • Reducerea pâlpâirii poate detecta pâlpâirea la 100 și 120 Hz (asociată, respectiv, cu surse de alimentare AC de 50 și 60 Hz). Este posibil ca rezultatele dorite să nu fie atinse dacă frecvența sursei de alimentare se modifică în timpul fotografierii în rafală.

 • Este posibil ca pâlpâirea să nu fie detectată sau rezultatele dorite să nu fie obținute, în funcție de sursa de lumină și de condițiile de fotografiere, de exemplu în cazul scenelor care sunt puternic iluminate sau au fundal întunecat.

 • Rezultatele dorite s-ar putea să nu fie obținute și cu afișaje de iluminat decorativ și alte iluminate non-standard.