Fotografiile realizate la sensibilități ISO ridicate pot fi procesate pentru a reduce „zgomotul” (pixeli luminoși distanțați aleatoriu).

Opțiune

Descriere

[ ridicat ]

Reduceți zgomotul în fotografiile realizate la toate sensibilitățile ISO. Cu cât sensibilitatea este mai mare, cu atât efectul este mai mare. Alegeți cantitatea de reducere a zgomotului efectuată dintre [ Ridicat ], [ Normal ] și [ Scăzut ].

[ Normal ]

[ Scăzut ]

[ Dezactivat ]

Reducerea zgomotului se realizează numai după cum este necesar. Cantitatea de reducere a zgomotului efectuată este întotdeauna mai mică decât atunci când este selectat [ Scăzut ].