Регулирайте следните настройки за ISO чувствителност за използване по време на заснемане.

опция

Описание

[ Максимална чувствителност ]

  • Изберете горната граница за автоматичен контрол на ISO чувствителността от стойности между ISO 200 и Hi 2.

  • Избраната стойност служи като горна граница за ISO чувствителност в режими P , S и A и когато [ On ] е избрано за [ Auto ISO control (mode M) ] в режим M .

[ Автоматичен ISO контрол (режим M) ]

  • [ Вкл. ]: Активиране на автоматичен контрол на ISO чувствителността в режим M.

  • [ Изключено ]: Използвайте стойността, избрана за [ ISO чувствителност (режим M) ].

  • Независимо от избраната опция, автоматичният контрол на ISO чувствителността се използва в режими, различни от M .

[ ISO чувствителност (режим M) ]

Изберете ISO чувствителността за режим M от стойности между ISO 100 и Hi 2.

Автоматичен контрол на ISO чувствителността
  • При висока ISO чувствителност „шумът“ (произволно разположени ярки пиксели, мъгла или линии) може да се увеличи.

  • При висока ISO чувствителност фотоапаратът може да има трудности при фокусирането.

  • Горното може да бъде предотвратено, като изберете по-ниска стойност за [ ISO настройки за чувствителност ] > [ Максимална чувствителност ].