Включете или изключете вградени или външни микрофони или регулирайте чувствителността на микрофона.

опция

Описание

[ Автоматично ]

Автоматично регулиране на чувствителността на микрофона.

[ Ръководство ]

Изберете чувствителността на микрофона ръчно. Изберете от стойности от 1 до 20. Колкото по-висока е стойността, толкова по-висока е чувствителността; колкото по-ниска е стойността, толкова по-ниска е чувствителността.

[ Микрофонът е изключен ]

Изключете звукозаписа.

Филми без звук

Филмите, които са записани с [ Микрофон изключен ], избран за [ Чувствителност на микрофона ], са обозначени с икона 2 .