Изберете [ On ], за да активирате нискочестотния филтър, намалявайки шума, произведен от вятъра, който духа над вградения микрофон. Имайте предвид, че други звуци също могат да бъдат засегнати.

Избирането на [ Вкл. ] за [ Намаляване на шума от вятъра ] няма ефект върху допълнителните стерео микрофони. Намаляването на шума от вятъра за допълнителни стерео микрофони, които поддържат тази функция, може да бъде активирано или деактивирано с помощта на контролите на микрофона.