Изберете баланса на бялото за филми. Изберете [ Същите като настройките за снимки ], за да използвате текущо избраната опция за снимки ( Баланс на бялото ).