Изберете префикса от три букви, използван при именуването на файловете с изображения, в които се съхраняват филми; префиксът по подразбиране е “ DSC ” ( Наименуване на файлове ).