Изберете Picture Control за филми. Изберете [ Същите като настройките за снимки ], за да използвате текущо избраната опция за снимки ( Задаване Picture Control ).