Изберете дали да активирате електронното намаляване на вибрациите по време на запис на филм.

Опция

Описание

[ Включено ]

  • Активирайте електронното намаляване на вибрациите по време на запис на филм.

  • Електронното намаляване на вибрациите не е налично в режими EFCT или при размери на рамката 1920 × 1080; 120p, 1920 × 1080; 100p или 1920 × 1080 (забавен каданс).

  • Имайте предвид, че когато електронното намаляване на вибрациите е [ Включено ], зрителният ъгъл ще бъде намален, като леко се увеличи видимото фокусно разстояние.

  • Максималната чувствителност за запис на филми е фиксирана на ISO 51200.

[ Изключено ]

Електронното намаляване на вибрациите е деактивирано.