Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις για σύνδεση με υπολογιστές ή διακομιστές ftp μέσω ασύρματων δικτύων ή δικτύων Ethernet χρησιμοποιώντας έναν προαιρετικό ασύρματο πομπό WT-7. Αυτό το στοιχείο είναι διαθέσιμο μόνο όταν είναι συνδεδεμένος ένας προαιρετικός ασύρματος πομπός WT-7.

  • Αυτές οι ρυθμίσεις ισχύουν όταν το WT-7 είναι συνδεδεμένο και ενεργοποιημένο, οπότε οι επιλογές που έχουν επιλεγεί για [ Σύνδεση σε έξυπνη συσκευή ] και [ Σύνδεση με υπολογιστή ] απενεργοποιούνται αυτόματα.

  • Πληροφορίες για [ Ασύρματο πομπό ] μπορείτε να βρείτε παρακάτω. για πληροφορίες σχετικά με τα [ Choose hardware ], [ Network settings ] και [ Options ], ανατρέξτε στο εγχειρίδιο που παρέχεται με το WT‑7.

Ασύρματος πομπός

Επιλέξτε [ Χρήση ] για να ενεργοποιήσετε το WT-7 όταν είναι συνδεδεμένο στην κάμερα.