Wybierz folder do odtwarzania.

Opcja Opis
(Nazwa folderu) Zdjęcia we wszystkich folderach o wybranej nazwie będą widoczne podczas odtwarzania. Nazwy folderów można zmieniać za pomocą opcji Folder przechowywania > Zmień nazwę w menu fotografowania ( 0 Folder przechowywania ).
Wszystko Zdjęcia ze wszystkich folderów będą widoczne podczas odtwarzania.
Aktualny Podczas odtwarzania będą widoczne tylko zdjęcia z bieżącego folderu.