Izbrišite več slik.

Možnost Opis
Q Izbrano Izbriši izbrane slike.
i Izberite datum Izbriši vse slike, posnete na izbrane datume.
R vse Izbrišite vse slike v mapi, ki je trenutno izbrana za predvajanje.