Ocenite slike ali jih označite kot kandidate za kasnejši izbris. Pritisnite 4 ali 2 da označite slike, in pritisnite 1 ali 3 da izberete oceno od nič do pet zvezdic, ali izberite d da označite sliko kot kandidatko za poznejši izbris (za ogled označene slike na celotnem zaslonu, se dotaknite in držite X gumb). Pritisnite J za izhod, ko je operacija končana.