Če je izbrana možnost On , bodo »visoke« (pokončno usmerjene) slike samodejno zasukane za prikaz med predvajanjem. Ker je sam fotoaparat med fotografiranjem že v ustrezni usmerjenosti, se slike med pregledovanjem slike ne vrtijo samodejno.