Izberite sliko, ki se prikaže, ko je slika izbrisana.

Možnost Opis
S Pokaži naslednji Prikaže se naslednja slika (če ni naslednje slike – tj. če je bila izbrisana slika zadnja slika – bo prikazana prejšnja slika).
T Prikaži prejšnje Prikaže se prejšnja slika (če ni predhodne slike – tj. če je bila izbrisana slika prva slika – bo prikazana naslednja slika).
U Nadaljujte kot prej Če ste se pomikali po slikah v zapisanem vrstnem redu, bo prikazana naslednja slika, kot je opisano za Prikaži naslednje . Če ste se po slikah pomikali v obratnem vrstnem redu, bo predhodna slika prikazana, kot je opisano za Prikaži prejšnjo .