Återställ alla inställningar utom Språk och Tidszon och datum till standardvärdena. Upphovsrättsinformation och andra användargenererade poster återställs också. Efter återställning kan inställningarna inte återställas.