Διαγράψτε πολλές εικόνες. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα «Διαγραφή πολλαπλών εικόνων» ( Διαγραφή πολλών εικόνων ).

Επιλογή

Περιγραφή

Q

[ Επιλεγμένες εικόνες ]

Διαγραφή επιλεγμένων εικόνων.

i

[ Λήψη εικόνων σε επιλεγμένες ημερομηνίες ]

Διαγράψτε όλες τις φωτογραφίες που έχουν ληφθεί σε επιλεγμένες ημερομηνίες.

R

[ Όλες οι εικόνες ]

Διαγράψτε όλες τις εικόνες στο φάκελο που έχει επιλεγεί αυτήν τη στιγμή για το [ φάκελος αναπαραγωγής ] στο μενού αναπαραγωγής.

  • Εάν έχουν εισαχθεί δύο κάρτες μνήμης, μπορείτε να επιλέξετε την κάρτα από την οποία θα διαγραφούν οι εικόνες.