Επιλέξτε εάν οι εικόνες θα εμφανίζονται αυτόματα στην οθόνη αμέσως μετά τη λήψη.

Επιλογή

Περιγραφή

[ Ενεργό ]

Οι φωτογραφίες εμφανίζονται στην τρέχουσα επιλεγμένη οθόνη (οθόνη ή σκόπευτρο) κατά τη λήψη τους.

[ Ενεργό (μόνο οθόνη) ]

Οι εικόνες εμφανίζονται μετά τη λήψη μόνο όταν η οθόνη χρησιμοποιείται για τη λήψη φωτογραφιών. Οι εικόνες δεν εμφανίζονται στο εικονοσκόπιο όταν έχει επιλεγεί [μόνο Σκόπευτρο ] για λειτουργία οθόνης.

[ Απενεργοποίηση ]

Οι εικόνες μπορούν να προβληθούν μόνο πατώντας το κουμπί K