Επιλέξτε την υποδοχή από την οποία αναπαράγονται εικόνες διπλής μορφής που έχουν εγγραφεί με [ RAW primer - JPEG δευτερεύον ] για [ Λειτουργία δευτερεύουσας υποδοχής ] στο μενού λήψης φωτογραφιών.