Επιλέξτε την εικόνα που εμφανίζεται μετά τη διαγραφή μιας εικόνας.

Επιλογή

Περιγραφή

S

[ Εμφάνιση επόμενου ]

  • Εμφανίζεται η ακόλουθη εικόνα.

  • Εάν η διαγραμμένη εικόνα ήταν η τελευταία εικόνα, θα εμφανιστεί η προηγούμενη εικόνα.

T

[ Εμφάνιση προηγούμενου ]

  • Εμφανίζεται η προηγούμενη εικόνα.

  • Εάν η διαγραμμένη εικόνα ήταν η πρώτη εικόνα, θα εμφανιστεί η επόμενη εικόνα.

U

[ Συνέχεια όπως πριν ]

  • Εάν πραγματοποιήσατε κύλιση σε εικόνες με τη σειρά που καταγράφηκε, θα εμφανιστεί η ακόλουθη εικόνα όπως περιγράφεται για το [ Εμφάνιση επόμενου ].

  • Εάν πραγματοποιήσατε κύλιση σε εικόνες με αντίστροφη σειρά, η επόμενη εικόνα θα εμφανιστεί όπως περιγράφεται στο [ Εμφάνιση προηγούμενου ].