Επιλέξτε εάν τα σημεία εστίασης που χρησιμοποιήθηκαν κατά τη λήψη της φωτογραφίας εμφανίζονται κατά την αναπαραγωγή πλήρους καρέ. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε τους τύπους πληροφοριών φωτογραφιών που μπορούν να προβληθούν κατά την αναπαραγωγή πλήρους καρέ.

  • Επισημάνετε τις επιλογές και πατήστε 2 για να επιλέξετε ( M ) ή αποεπιλέξτε ( U ).

  • Για να ολοκληρώσετε τη λειτουργία, πατήστε J