Όταν είναι επιλεγμένο το [On ], οι εικόνες «ψηλού» (προσανατολισμού πορτρέτου) θα περιστραφούν αυτόματα για προβολή κατά την αναπαραγωγή.

Περιστροφή ψηλά

Οι εικόνες δεν περιστρέφονται αυτόματα κατά τη διάρκεια της επανεξέτασης εικόνων ακόμα και όταν έχει επιλεγεί [On ] για [ Περιστροφή ψηλά ].