Επιλέξτε εάν η φωτογραφία που εμφανίζεται αμέσως μετά τη λήψη μιας λήψης σε συνεχή λειτουργία είναι η πρώτη ή η τελευταία λήψη της έκρηξης.

  • Αυτή η επιλογή ισχύει μόνο όταν έχει επιλεγεί το [Off ] για [Αναθεώρηση εικόνας ] στο μενού αναπαραγωγής.

1

Πιο πρόσφατες λήψεις (ριπή)

2

Εμφανίζεται εάν έχει επιλεγεί το [First image in burst]

3

Εμφανίζεται εάν έχει επιλεγεί [Τελευταία εικόνα σε ριπή]