Σε περιπτώσεις όπου η παραμικρή κίνηση της κάμερας μπορεί να θολώσει τις εικόνες, η απελευθέρωση κλείστρου μπορεί να καθυστερήσει από περίπου 0,2 έως 3 δευτερόλεπτα μετά το πάτημα του κουμπιού λήψης.

A Custom Settings: Fine-Tuning Camera Settings

α: Αυτόματη εστίαση

β: Μέτρηση / Έκθεση

c: Χρονοδιακόπτες / AE Lock

δ: Λήψη / Οθόνη

ε: Bracketing / Flash

στ: Έλεγχοι

g: Ταινία