Επιλέξτε [ On ] για να ενεργοποιήσετε το φίλτρο χαμηλής κοπής, μειώνοντας τον θόρυβο που παράγεται από τον άνεμο που φυσάει πάνω από το ενσωματωμένο μικρόφωνο. Σημειώστε ότι ενδέχεται να επηρεαστούν και άλλοι ήχοι.

Η επιλογή [ Ενεργοποίηση ] για [ Μείωση θορύβου ανέμου ] δεν επηρεάζει τα προαιρετικά στερεοφωνικά μικρόφωνα. Μείωση θορύβου ανέμου για προαιρετικά στερεοφωνικά μικρόφωνα που υποστηρίζουν αυτήν τη δυνατότητα μπορούν να ενεργοποιηθούν ή να απενεργοποιηθούν χρησιμοποιώντας χειριστήρια μικροφώνου.