Πατήστε 1 ή 3 για να ρυθμίσετε την ένταση των ακουστικών.