Επιλέξτε το εύρος των συχνοτήτων στις οποίες ανταποκρίνονται τα ενσωματωμένα και τα εξωτερικά μικρόφωνα.

Επιλογή

Περιγραφή

S

[ Ευρεία γκάμα ]

Καταγράψτε ένα ευρύ φάσμα συχνοτήτων. Επιλέξτε για τα πάντα, από τη μουσική μέχρι το γεμάτο βουητό δρόμο της πόλης.

T

[ Φωνητικό εύρος ]

Επιλέξτε για ανθρώπινες φωνές.