Επιλέξτε το πρόθεμα τριών γραμμάτων που χρησιμοποιείται για την ονομασία των αρχείων εικόνας στα οποία είναι αποθηκευμένες οι ταινίες. το προεπιλεγμένο πρόθεμα είναι "DSC" ( Ονομασία αρχείων ).