Όταν έχει επιλεγεί το [On ], μειώστε τα αποτελέσματα τρεμοπαίγματος από πηγές φωτός όπως λαμπτήρες φθορισμού ή υδραργύρου.

 • Το τρεμόπαιγμα μπορεί να προκαλέσει άνιση έκθεση ή (σε φωτογραφίες που λαμβάνονται σε τρόπους συνεχούς απελευθέρωσης) ασυνεπή έκθεση ή χρωματισμό.

 • Σημειώστε ότι ο ρυθμός καρέ για λήψη ριπής ενδέχεται να μειωθεί ή να γίνει ακανόνιστος όταν έχει επιλεγεί το [On].

Λήψη μείωσης τρεμοπαίγματος στο μενού λήψης φωτογραφιών
 • Ανάλογα με την πηγή φωτός, η μείωση τρεμοπαίγματος ενδέχεται να καθυστερήσει ελαφρώς την απόκριση κλείστρου.

 • Η μείωση τρεμοπαίγματος μπορεί να ανιχνεύσει τρεμόπαιγμα στα 100 και 120 Hz (σχετίζεται αντίστοιχα με τροφοδοτικά εναλλασσόμενου ρεύματος 50 και 60 Hz). Τα επιθυμητά αποτελέσματα ενδέχεται να μην επιτευχθούν εάν αλλάξει η συχνότητα του τροφοδοτικού κατά τη διάρκεια της φωτογραφίας έκρηξης.

 • Το τρεμόπαιγμα ενδέχεται να μην ανιχνευθεί ή τα επιθυμητά αποτελέσματα να μην επιτευχθούν ανάλογα με την πηγή φωτός και τις συνθήκες λήψης, για παράδειγμα με σκηνές που έχουν έντονο φωτισμό ή διαθέτουν σκούρο φόντο.

 • Τα επιθυμητά αποτελέσματα ενδέχεται επίσης να μην επιτευχθούν με διακοσμητικές οθόνες φωτισμού και άλλο μη τυπικό φωτισμό.

[ Λήψη μείωσης τρεμοπαίγματος ] στο μενού λήψης φωτογραφιών: Περιορισμοί

Το στοιχείο [ Λήψη μείωσης τρεμοπαίγματος ] στο μενού λήψης φωτογραφιών δεν ισχύει υπό ορισμένες συνθήκες, όπως όταν:

 • Το [ Continuous H (εκτεταμένο) ] επιλέγεται για λειτουργία απελευθέρωσης

 • Το [ On ] επιλέγεται για [ Αθόρυβη φωτογραφία ] στο μενού λήψης φωτογραφιών

 • Το [ On ] επιλέγεται για [ Αθόρυβη φωτογραφία ] στο αντίστοιχο υπομενού κατά τη διάρκεια της φωτογραφίας με χρονοδιακόπτη, την εγγραφή ταινίας με χρονική καθυστέρηση ή την αλλαγή εστίασης

 • Το HDR είναι ενεργοποιημένο

 • Η λειτουργία καθυστέρησης έκθεσης είναι ενεργοποιημένη