Koble til smarttelefoner eller nettbrett (smartenheter) via Bluetooth eller Wi-Fi.

Sammenkobling (Bluetooth)

Par med eller koble til smartenheter ved hjelp av Bluetooth.

Alternativ

Beskrivelse

[ Start sammenkobling ]

Par kameraet med en smartenhet ( Kobler til via Bluetooth ).

[ Sammenkoblede enheter ]

Liste sammenkoblede smartenheter. For å koble til, velg en enhet fra listen.

[ Bluetooth-tilkobling ]

Velg [ Aktiver ] for å aktivere Bluetooth.

Velg å sende (Bluetooth)

Velg bilder for opplasting til en smartenhet. Du kan også velge å laste opp bilder etter hvert som de blir tatt.

Alternativ

Beskrivelse

[ Velg automatisk for å sende ]

Velg [ ] for å merke bilder for opplasting etter hvert som de tas. Bilder lastes opp i JPEG-format med en størrelse på 2 megapiksler, selv om andre opplastingsstørrelser og formatalternativer er valgt med kameraet. Bilder tatt i filmmodus vil ikke bli lastet opp. De må lastes opp manuelt.

[ Manuell velg for å sende ]

Last opp valgte bilder. Overføringsmerking vises på de valgte bildene.

[ Opphev alle ]

Fjern overføringsmerking fra alle bilder.

Wi-Fi-tilkobling

Koble til smartenheter via Wi-Fi.

Etabler Wi-Fi-tilkobling

Start en Wi-Fi-tilkobling til en smartenhet.

  • Kameraets SSID og passord vil vises. For å koble til, velg kameraets SSID på smartenheten og skriv inn passordet ( Koble til via Wi-Fi (Wi-Fi-modus) ).

  • Når en tilkobling er opprettet, vil dette alternativet endres til [ Lukk Wi-Fi-tilkobling ].

  • Bruk [ Lukk Wi-Fi-tilkobling ] for å avslutte tilkoblingen når du ønsker det.

Wi-Fi-tilkoblingsinnstillinger

Få tilgang til følgende Wi-Fi-innstillinger:

Alternativ

Beskrivelse

[ SSID ]

Velg kameraets SSID.

[ Autentisering/kryptering ]

Velg [ ÅPEN ] eller [ WPA2-PSK-AES ].

[ Passord ]

Velg kamerapassordet.

[ Kanal ]

Velg en kanal.

  • Velg [ Auto ] for å få kameraet til å velge kanalen automatisk.

  • Velg [ Manuell ] for å velge kanalen manuelt.

[ Gjeldende innstillinger ]

Se gjeldende Wi-Fi-innstillinger.

[ Tilbakestill tilkoblingsinnstillinger ]

Velg [ Ja ] for å tilbakestille Wi-Fi-innstillingene til standardverdiene.

Send mens av

Hvis [ ] er valgt, vil opplasting av bilder til smartenheter koblet til via Bluetooth fortsette selv når kameraet er av.

Posisjonsdata (smartenhet)

Vis breddegrad, lengdegrad, høyde og UTC (Universal Coordinated Time) data lastet ned fra en smartenhet. Merk at kameraet kanskje ikke kan laste ned eller vise posisjonsdata fra smartenheter avhengig av versjonen av enhetens operativsystem og/eller SnapBridge-appen som brukes.