Dostosuj następujące ustawienia czułości ISO do użytku w trybie filmowania.

Opcja

Opis

[ Maksymalna czułość ]

  • Wybierz górny limit automatycznego doboru czułości ISO spośród wartości od ISO 200 do Hi 2,0.

  • Wybrana wartość służy jako górny limit czułości ISO w trybach P , S i A oraz po wybraniu opcji [ ] dla [ Autom. dobór ISO (tryb M ) ] w trybie M .

[ Automatyczne sterowanie ISO (tryb M) ]

  • [ Włącz ]: włączenie automatycznego doboru czułości ISO w trybie M.

  • [ Wyłącz ]: Użyj wartości wybranej dla [ Czułość ISO (tryb M ) ].

  • Niezależnie od wybranej opcji, automatyczny dobór ISO jest używany w trybach innych niż M .

[ Czułość ISO (tryb M) ]

Wybierz czułość ISO dla trybu M spośród wartości od ISO 64 (Z 7II) lub 100 (Z 6II) do Hi 2.0.

Automatyczna kontrola czułości ISO
  • Przy wysokich czułościach ISO może wzrosnąć „szum” (losowo rozmieszczone jasne piksele, mgła lub linie).

  • Przy wysokich czułościach ISO aparat może mieć trudności z ustawianiem ostrości.

  • Można temu zapobiec, wybierając niższą wartość dla [ Ustawienia czułości ISO ] > [ Maksymalna czułość ].