Zachowaj szczegóły w światłach i cieniach, tworząc filmy z naturalnym kontrastem. Wybierz opcję [ Takie same jak ustawienia zdjęć ], aby użyć opcji aktualnie wybranej dla zdjęć ( Aktywna funkcja D-Lighting ).

[ Tak samo jak ustawienia zdjęć ]

Zwróć uwagę, że jeśli dla Aktywnej funkcji D-Lighting w menu nagrywania filmów wybrano opcję [ Takie same jak ust. fotogr. ], a w menu fotografowania wybrano opcję [ Auto ], filmy będą nagrywane z ustawieniem odpowiadającym ustawieniu [ Normalna ].