Wybierz, czy nagrywać kody czasowe podające godzinę, minutę, sekundę i numer klatki dla każdej klatki podczas nagrywania filmów. Kody czasowe są dostępne tylko w przypadku filmów nagranych w formacie MOV.

Opcja

Opis

[ Nagraj kody czasowe ]

  • [ .]: Nagrywanie kodów czasowych. Kod czasu pojawi się na ekranie fotografowania.

  • [ Wł. (z wyjściem HDMI) ]: Kody czasowe będą dołączane do materiału zapisanego na zewnętrznych nagrywarkach podłączonych do aparatu za pomocą kabla HDMI. Kamera obsługuje rejestratory Atomos SHOGUN, NINJA i SUMO z serii Monitor.

  • [ Wył .]: Kody czasowe nie są nagrywane.

[ Metoda zliczania ]

  • [ Rejestrowanie ]: Kody czasowe są zwiększane tylko podczas nagrywania.

  • [ Swobodny bieg ]: Kody czasowe są zwiększane w sposób ciągły. Kody czasowe są zwiększane, gdy kamera jest wyłączona.

[ Pochodzenie kodu czasowego ]

  • [ Resetuj ]: Resetowanie kodu czasowego do 00:00:00.00.

  • [ Wprowadź ręcznie ]: Wprowadź ręcznie godzinę, minutę, sekundę i numer klatki.

  • [ Czas bieżący ]: Ustaw kod czasowy na aktualny czas, zgodnie z zegarem aparatu. Zanim przejdziesz dalej, wybierz [ Strefa czasowa i data ] w menu ustawień i upewnij się, że zegar aparatu jest ustawiony na prawidłową godzinę i datę.

[ Upuść ramkę ]

Wybierz opcję [ Wł. ], aby skompensować rozbieżności między liczbą klatek a rzeczywistym czasem nagrywania przy szybkości klatek 30 i 60 kl./s.

Urządzenia HDMI

Wybranie opcji [ Wł. (z wyjściem HDMI) ] dla opcji [ Kody czasowe nagrywania ] może zakłócić przesyłanie materiału filmowego do urządzeń HDMI.