Kies de informatie die beschikbaar is in het scherm voor weergave van foto-informatie. Markeer opties en druk op 2 om te selecteren of te deselecteren; items die zijn geselecteerd voor weergave tijdens schermvullende weergave worden aangeduid door L-pictogrammen. Druk op J om naar het weergavemenu terug te keren.